Shipai, Taipei / Hinoki interior

Hsinch / HER interior

Changhua / Courtyard 

Neihui, Taipei / The Great 

Wanfang, Taipei / Shiny grey

Zhongli, Taoyuan / Monstera interior

Changhua / White

Shiding, Taipei / Tea

Taichung / Marble

Zhongshan, Taipei / Vacanza 

Dadaocheng, Taipei / Hence tea

Banqiao, Taipei / Artisan

Ximending, Taipei / Artisan

Taichung / Marble

Zhongshan, Taipei / Vacanza 

©  2021 SW8 . Copyright All Rights Reserved